Grundoplysninger

Adresse

Friskolen Bramming
Gabelsvej 12 C
6740 Bramming


Tlf. 75172449 (8.00- 15.00)
E-mail: [email protected]
Web: http://www.friskolen.skoleintra.dk

Skoleleder: Lars Juul Mikkelsen
Formand for skolebestyrelsen: Birgit Storm

Klassetrin og spor på skolen

Friskolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse.

Vi har et spor.

For skoleåret 2017 - 2018 er følgende gældende.

I idræt er to klasser samlæste, endvidere er 6. og 7. klasse samlæste i nogle lektioner, hvilket betyder at klassekvotienten er variabel. Dette skoleår er den mellem 6 og 23.

 

Tilbud efter skoletid

0. til 4. klasse tilbydes pasning i skolens SFO.

Derudover tilbydes lektiecafé tre gange ugentlig.

Kor er et gratis tilbud for eleverne i 3.-5. klasse.

Band er et gratis tilbud for eleverne i 6.-9. klasse.

Derudover tilbydes mod betaling instrumentalundervisning i guitar, klaver, sang og bas. Enten i grupper eller soloundervisning.